Det är farligt att vara efterklok, del 3: Skenbar skicklighet

Vi har tidigare pratat om att det är alldeles för lätt att vara efterklok och hitta mönster där det inte finns några, och om riskerna med topplistor. Idag ska vi titta på ett annat fenomen, som även det har att göra med sannolikhet och intuition. Vi ska försöka visa att om det finns tillräckligt många mediokra deltagare, kommer någon av dem oundvikligen att se briljant ut då och då.

Att singla slant är ganska svårt. Om man till exempel gärna vill singla krona så är det 50% chans att du lyckas, och följaktligen 50% risk att du misslyckas. Inga konstigheter! Hur svårt är det då att få krona tio gånger i rad? Jättesvårt (ungefär 0.1 procents chans per försöksomgång, alltså en på tusen försök)! Om någon skulle dra fram ett mynt, säga ”kolla in det här” och obekymrat singla tio kronor i rad skulle du nog bli ganska imponerad och/eller misstänksam.

Men låt oss nu titta på vad som händer om vi har massor av slantsinglare! I bilden nedan finns 1000 stycken. Varje gång man klickar på knappen så singlar alla ett virtuellt mynt, och har då 50% chans att stanna kvar i leken och 50% risk att åka ut. Lägg märke till att cirka hälften av de kvarvarande spelarna åker ut vid varje slantsingling. Leken fortsätter tills alla har åkt ut, och då kan vi se vem som klarade sig längst och hur många kast med myntet det krävdes för att vara bäst. Nu är det helt plötsligt inte alls ovanligt med tio, elva eller fjorton ”kronor” i rad! Tvärtom är det ovanligt om ingen alls lyckas med att singla rätt åtminstone 8-9 gånger i rad! Den lilla, men mycket viktiga detaljen som man också måste titta på är att det däremot inte är sannolikt att samma deltagare singlar slant som ett proffs i flera omgångar! Vidare så skulle vi få deltagare med många lyckosamma kast i rad (om än färre, i snitt) även om vi sänkte vinstchansen till under 50%!

Vad kan vi lära oss av det här? Slutsatsen är följande:

Om det finns tillräckligt många deltagare kommer någon alltid att lyckas, även oddsen är dåliga och om det inte går att påverka utfallet!

Ingen av slantsinglarna är bättre än någon annan. Ingen kan träna, och även om en slantsinglare har hittat på världens smartaste strategi så är det inte troligt att just den lyckas bättre än alla andra. Vad gäller då för oss åskådare?

Om vi bara tittar på utfallet kan vi omöjligen veta om det beror på tur eller skicklighet!

Låt oss som vanligt dra paralleller till finansvärlden! Även om det inte skulle gå att konsekvent slå marknaden (det kan man troligen inte), så kommer det alltid att finnas de som gör det, enbart på grund att det finns otroligt många som försöker. Om slantsingling och börsspekulation vore likvärdigt skulle kanske den som lyckas singla krona tretton gånger i rad skriva böcker, bli intervjuad i tidningar eller jobba som ”expert” på någon slantsinglingsfirma. Varje år finns det många aktiva fonder, traders och kluriga algoritmer som slår resten av marknaden, och det finns många som lyckas flera år i rad. Problemet är som vanligt att när vi tittar på längre och längre tidshorisonter så blir det svårt att hitta dem som lyckas i exempelvis flera femårsperioder efter varandra. I min mening tyder det på att mängden skicklighet och värdet i dessa tjänster bör ifrågasättas. Tänk på det nästa gång ni läser om årets stjärnmäklare och raketaktier eller följer ledarna på Shareville!

Kan spekulanter slå index? Absolut.
Kommer det alltid att finnas spekulanter som slår index? Jajamensan!
Beror det på skicklighet? Mycket svårt att veta. Antagligen inte.

Med tillräckligt många i leken kommer någon alltid att se skicklig ut, även i de fall det är omöjligt att vara det.