Den obetydliga terrorismen

Terrorism är i grunden konstruerad för att få ett stort genomslag med hjälp av förhållandevis små medel. Terrorism är designad för att få oss att överskatta dess betydelse och reagera oproportionerligt starkt. Terrordåd pryder tidningarnas förstasidor i dagar eller veckor, men egentligen är risken att utsättas för terrorism försvinnande liten, och det är upp till oss som individer och som samhälle att inte låta oss luras. En av de bästa sakerna vi kan göra i tider av förvirring, sorg och rädsla är att förneka terroristerna den starka reaktionen, och försöka se det hemska lite mer rationellt.

För att kunna övervinna känslorna och åstadkomma något så svårt och viktigt krävs det lite perspektiv på det hela. Låt oss därför hitta på ett exempel som jämför den fruktansvärda terrorismen med något välkänt, som trafikolyckor.

Ett överdrivet tankeexperiment

I Sverige är risken att omkomma i trafiken cirka 0.003 procent per år i snitt, förutsatt att alla personer i Sverige delar lika på risken. Låt oss säga att Arlanda, som skickar iväg cirka 10 miljoner passagerare per år, blir utsatt för ett terrorattentat om året. En gång per år kraschar ett plan med 200 människors död som följd. Hur många skulle flyga från Arlanda om det var allmänt känt att något sådant inträffade årligen? Inte många. Betänk också vilka rubriker ett sådant attentat mot Arlanda skulle få!
I ett sådant läge skulle risken att omkomma i ett terrorattentat vid flygning från Arlanda vara 200 / 10 000 000 = 0.002 procent per år. Jämför det med dagens verkliga trafikrisker och låt tanken sjunka in en stund. Även om Arlanda skulle genomlida ett blodigt terrorattentat per år är det ändå större risk att omkomma i trafiken i Sverige!

Verkligheten

Givetvis är risken att omkomma i terrorism otroligt mycket mindre än så. Ingen flygplats i världen råkar lika illa ut som vårt teoretiska Arlanda. Efter lastbilsattacken i Nice var dödsoffren för terrorism i Europa och Amerika 658 till antalet, enligt en artikel i Washington Post. I samma områden dör cirka 360 000 människor i trafikrelaterade olyckor under samma tidsperiod. En genomsnittlig människa löpte alltså över 500 gånger större risk att omkomma i trafiken än i ett terrorattentat under den perioden. Andra regioner i världen får genomlida enormt mycket mer terrorism än vi i väst, men inte ens där är terrorism en speciellt vanlig dödsorsak.
Nu är inte dödliga trafikolyckor speciellt vanligt heller. Hjärt- och kärlsjukdomar, infektioner, cancer och andra åkommor dominerar dödsorsaksstatistiken. Därför är det olyckligt att terrorism får ett kolossalt överdrivet fokus, inte minst ekonomiskt. Om resurserna istället kunde läggas på viktigare problem skulle vi som samhälle kunna göra mer nytta. Om vi istället riktade våra insatser på att förbättra miljön, utrota orättvisor, bota sjukdomar eller göra andra vetenskapliga framsteg skulle vi kunna nå mycket längre än vi gör idag.

Att slåss mot terror

Terrorismens mål är att skapa skräck och oro. Skräck föder hat, hat gödslar grogrunden för terroristernas syften oavsett om det handlar om religiösa, politiska eller synbart meningslösa motiv. Det mest effektiva vi kan göra är att inte gå med på terroristernas önskan. Inskränk inte vardagen, och acceptera inte dem som utnyttjar tragedier för sina egna populistiska syften. Lyssna inte på dem som spekulerar i terror eller jagar klick genom att sprida skräck. Välj dina nyhetskällor med omsorg och var källkritisk. Tro inte för ett ögonblick att nyhetsflödet är representativt för vad som händer i världen. Uppmärksamhet är hårdvaluta, och det är många som slåss om din tid och energi. Slösa inte bort den på terrorism. Det finns betydligt allvarligare saker att bry sig om.